Adatvédelem

Örömünkre szolgál, hogy meglátogatja a weboldalunkat, és köszönjük a cégünk, termékeink és honlapunk iránt mutatott érdeklődését. Weboldalaink használatakor nagy hangsúlyt fektetünk az Ön személyes adatainak védelmére. A weboldalaink látogatása során gyűjtött személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR, General Data Protection Regulation) és az adatkezelő országa adatvédelmi jogi rendelkezéseinek megfelelően dolgozzuk fel.

Anonim adatgyűjtés

Ezt a weboldalt Ön alapvetően személyazonossága felfedése nélkül is meglátogathatja. Mi csak az Ön internetszolgáltatójának nevéről, arról a weboldalról, ahonnan hozzánk érkezett, valamint az Ön által nálunk meglátogatott oldalakról szerzünk tudomást. Ezeket az információkat statisztikai célokból kiértékeljük. Egyéni felhasználóként Ön anonim marad.

A személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

Személyes adatokat csak akkor gyűjtünk, ha Ön azokat saját döntése alapján számunkra pl. egy szerződés teljesítéséhez, kapcsolatfelvételhez vagy a személyre szabott szolgáltatásokhoz történő regisztrációnál megadja. Az ügyfelektől összegyűjtött valamennyi személyes adatot bizalmasan kezeljük és tároljuk.

Adatok exportálása és feldolgozása az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban

Az adatokat nem továbbítjuk az EGT-n kívüli államokba.

Személyes adatok továbbítása

Az üzleti tevékenység folytatásához szükséges adatokat adott esetben továbbíthatjuk kapcsolt vállalkozások és szállítók felé, pl. bankoknak elszámolási célra. A mellékhatásokra vonatkozó jelentéseket anonimizált formában továbbítjuk az illetékes felügyeleti hatóságnak a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Hozzájárulás

Weboldalunk használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a jelen nyilatkozatban leírt célokra tároljuk és használjuk. A nyilatkozatnak mindig az ezen a weboldalon található aktuális verziója tekintendő érvényesnek.

Az Ön tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, korlátozáshoz, törléshez és kifogáshoz való joga

Önnek bármikor jogában áll az általunk tárolt személyes adatairól felvilágosítást kérni. Ugyanígy jogában áll személyes adatai helyesbítését, korlátozását vagy törlését kérni (ez alól kivételt képez az üzleti tevékenység folytatásához előírt adattárolás). Annak érdekében, hogy az adatok korlátozását bármikor figyelembe tudjuk venni, a kapcsolattartási adatokat ellenőrzés céljából egy zárolási fájlban kell tárolni. Kérjük, ehhez az alábbi címen vegye fel a kapcsolatot: service(at)ws-pharma.com.

Tárolás és törlés

Az üzleti tevékenység folytatásának céljából elmentett adatait a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tároljuk. Az adatgyűjtés és -tárolás céljának megszűnésekor az Ön személyes adatait töröljük.

Tájékoztatás a webes elemzéshez

A jelen weboldal a Google Inc. („Google“) Google Analytics nevű webelemző szolgálatát használja. A Google Analytics az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok, úgynevezett „sütik“ segítségével elemzi a weboldal Ön általi használatát. A sütik által a jelen weboldal Ön általi használatára vonatkozóan létrehozott adatok rendszerint a Google Egyesült Államokban található egyik szerverére kerülnek átvitelre és ott tárolásra.

Az IP-anonimizálás jelen weboldalon történő aktiválása esetén a Google előzetesen lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részt vevő többi államban. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google egyik Egyesült Államokban található szerverére átvitelre, majd ott rövidítésre. Az IP-anonimizálás ezen a weboldalon aktív. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az adatokat a weboldal Ön általi használatának kiértékelésére, a weboldal aktivitásokra vonatkozó jelentések összeállítására, valamint a weboldal- és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel.

A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevonásra egyéb Google-adatokkal. Böngésző szoftvere megfelelő beállításával Ön is megakadályozhatja a sütik tárolását, ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ekkor adott esetben előfordulhat, hogy Ön nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a jelen weboldal összes funkcióját. Ön ezen túlmenően megakadályozhatja a sütik által a weboldal Ön általi használatára vonatkozóan létrehozott adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google általi felvételét és feldolgozását, ha letölti és telepíti a rendelkezésre álló böngésző beépülő modult.

Harmadik felekre vonatkozó tájékoztatás

Kérjük, vegye figyelembe, hogy weboldalunk harmadik felektől származó ajánlatokra mutató linkeket tartalmaz. Egy ilyen link Ön általi követésekor nem a mi adatvédelmi nyilatkozatunk érvényes, hanem a harmadik félé.

Hozzájárulás a sütikhez